BNS Crisp en de VAR-verklaring

BNS Crisp neemt verantwoording voor de vereniging én haar leden, daarom moet BNS Crisp bij de kleuradviesdagen vragen om de VAR-verklaring. Bij het uitschrijven van opdrachten, zoals in dit geval voor Histor en Flexa, worden wij gezien als opdrachtgevers. En daarbij horen bepaalde verplichtingen. Een daarvan is dat we voor de belastingdienst zeker moeten weten dat we met een onderneming te maken hebben (jullie de stylisten als freelancers) en niet met particulieren. En dat de opdrachten niet in het kader van een dienstbetrekking mogen gebeuren.
BNS Crisp, als opdrachtgever, wil het liefst werken met stylisten die een VAR-verklaring Winst hebben zodat wij zeker weten dat er geen loonheffing en premies werknemersverzekeringen ingehouden moeten worden door de Belastingdienst en UWV. Daarmee wordt voorkomen dat het UWV of de Belastingdienst achteraf BNS Crisp confronteert met naheffingen en boetes (welke meestal zo hoog zijn, dat het ook het einde van de organisatie betekent). Als de juiste VAR aanwezig is, is BNS Crisp gevrijwaard van deze eventuele naheffingen.
Vanaf nu vragen we voor alle klussen, opdrachten en projecten een VAR-verklaring. Echter weten we ook dat niet iedereen zo’n verklaring kan aanvragen omdat een aantal stylisten gedeeltelijk in loondienst zijn.
Als je werk uitvoert voor iemand anders, ben je niet verplicht om een Verklaring arbeidsrelatie (VAR) aan te vragen bij de Belastingdienst. Opdrachtgevers kunnen je wel om een VAR vragen als ze twijfelen aan de aard van de arbeidsrelatie.


Er zijn vier soorten VAR:

  1. VAR-loon: bij deze VAR-verklaring moet de opdrachtgever zelf vaststellen of er een dienstbetrekking is voor de werknemersverzekeringen. Als die er inderdaad is, dan is er sprake van loon uit dienstbetrekking, kortom een gewoon dienstverband.
  2. VAR-row: resultaat uit overige werkzaamheden. Hier is sprake van een inkomen dat met incidentele freelance-activiteiten wordt genoten.
  3. VAR-wuo: de Belastingdienst heeft vastgesteld dat je een echte ZZP’er bent. De opdrachtgever is in deze situatie gevrijwaard van naheffingen.
  4. VAR-dga: ook bij deze verklaring heeft de Belastingdienst vastgesteld dat je een echte ZZP’er bent, maar dan als directeur grootaandeelhouder (dga) van een Besloten Vennootschap (BV).

In het geval van deze kleuradviesdagen kunnen we ook volstaan met een VAR-row.
Omdat de kleurdagen maar hooguit drie of vier keer per jaar plaatsvinden, vallen deze niet onder een (fictieve) dienstbetrekking.
Voor elke opdracht wordt dit opnieuw bekeken. Wel kan het zijn dat we in de toekomst de VAR-wuo stylisten voorrang geven bij sommige opdrachten omdat wij niet het risico willen nemen van naheffing.
BNS Crisp kiest niet voor de een of andere stylist, maar kiest voor een professionele houding. Wij verwachten dit van de stylisten en zij mogen dit van ons ook verwachten.
We hopen dat er begrip is voor deze toevoeging in de manier van werken.

Delen

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter